Dược Bình Đông

Location
43/9 Mễ Cốc, Phường 15, Quận 8, thành phố Hồ Chí Mi

Dược Bình Đông được thành lập với sự kế thừa tinh hoa của nền Y học cổ truyền Việt Nam; Tiền thân là Cơ sở sản xuất thuốc Y học dân tộc Bình Đông.