Dược Bình Đông (Bidophar) - Công ty TNHH Dược Phẩm Bình Đông

Location
43/9 Mễ Cốc, Phường 15, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

Dược Bình Đông (Bidophar) - Công ty TNHH Dược Phẩm Bình Đông được thành lập với sự kế thừa tinh hoa của nền Y học cổ truyền Việt Nam; Tiền thân là Cơ sở sản xuất thuốc Y học dân tộc Bình Đông.