Khi Nito

Location
60 Đường Tiền Lân 15, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí M

Bình khí nito Hào Phát có đa dạng các dung tích: bình khí nitơ 10 lít, Bình khí nitơ 14 lít, bình khí nitơ 40 lít và đặc biệt bình khí nitơ 50 lít.