máy đếm tiền

Location
88B Đường số 51, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Máy đếm tiền Hoàng Quân đếm tiền polymer VNĐ, cotton, ngoại tệ USD, EUR, cộng dồn, chia mẻ tách tờ, phát hiện tiền giả MASU, Xiudun, Xinda, Oudis, Silicon, Modul, Balion, Jingrui, Maxda, Manic.