Misa Amis

Location
Tầng 9, tòa nhà Technosoft, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Misa Amis: Nền tảng điều hành và quản trị doanh nghiệp toàn diện MISA AMIS. Thực hiện các nghiệp vụ như: Kế toán, Bán hàng (CRM), Điều hành, Nhân sự...