អ៊ុក សុណ្ណដារារាជ្យ

Location
ផ្ទះ១៧៨ ផ្លូវ១៩២ សង្កាត់ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

Welcome to my videos of news in Cambodia! ព័ត៌មានលំអិតអំពីខ្ញុំសូមចុចល៉ីងខាងក្រោម👇