អ៊ុក សុណ្ណដារារាជ្យ

Location
ផ្ទះ១៧៨ ផ្លូវ១៩២ សង្កាត់ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

១.សេវាកម្មផ្តល់ប្រាក់កម្ចីបញ្ចាំប្លង់ដី/ផ្ទះ ២.ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីអាជីវកម្ម​ ៣.សេវាកម្មបញ្ចាំរថយន្តតូចធំមានឯកសារគ្រប់ឬតែកាតគ្រី ៤.ជ្រើសរើសបណ្តុះបណ្តាល សិក្ខាកាមពលករជប៉ុន